พ.ศ. 2540

1) 2 สิงหาคม นักศึกษาโปรแกรมดนตรีสากลได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรี เยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2540 ถ้วยรางวัลจาก นายพิจิตร รัตตกุล ผู้ว่าการ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร