พ.ศ. 2541

1) วง Lunar Shine ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Band Alert ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542
2) วง Brother Moon ชนะเลิศการประกวดดนตรี Yamaha Young Generation ถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
3) 27 พฤศจิกายน 2542 วง Icon ชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประกวดดนตรีเยาวชนแห่งประเทศ ไทย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2542MCC Hall The Mall งามวงศ์วาน