พ.ศ. 2546

1) 2 กันยายน วง Monday Happy Band ได้รับรางวัลชนะเลิศ Fat Band Rhythm&Horn ครั้งที่ 2
2) 6 ตุลาคม รางวัลชมเชยและรางวัล Popular vote ในการประกวด Nescafe Star Chalange 2003
3) 31 ตุลาคม นางสาวชุติกานต์ พิมลวงศ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงไทยสากล จัดโดยโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง
4) 7 ธันวาคม วงดนตรีปะการัง ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเมืองพัทยา รางวัลถ้วยพระราชทาน จากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ