พ.ศ. 2547

1) 31 มกราคม นางสาวชุติกานต์ พิมลวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดขับร้องเพลง Style by Toyota
2) 15 กุมภาพันธ์ วงดนตรี Monday Crazy รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด ดนตรีเยาวชน จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเซนต์หลุย
3) 31 ตุลาคม วง Coral Band ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย Nescafe Star Chalange 2004
4) วง ฮอนโนลูลู ชนะเลิศการประกวดดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย Yamaha Asian Beat ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียนที่อินโดนีเซีย
5) 5 ธันวาคม วง ZAB ได้รับรางวัลชนะเลิศ และวง Monday Light ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดดนตรี Day & Night Music Awards Vol.3 จัดโดย ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา
6) 28 พฤศจิกายน นางสาวฐิติพร ทองศรี นักศึกษาดนตรีสากลชั้นปีที่ 1 ชนะเลิศ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดขับร้องเพลง Style By Toyota..It’s U ได้ผ่านเข้า ไปแข่งขันในรอบ Big Champ เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกับตัวแทนจากชาติ ต่าง ๆ ในเอเซีย
7) 17 ธันวาคม วง NON 6 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัล Popular of the year (วงที่ได้รับเสียงเชียร์จากคนดูและกรรมการมากที่สุดแห่งปี) ในการประกวด One — 2 — Call Extreme Dream Awards