พ.ศ. 2548

1) 29 มกราคม 2548 วง “ซี มี โจ ไต๋” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด ดนตรี Battle of the Band ที่สวนสนุก Coca Cola World Carnival Bangkok
2) วง ฮอนโนลูลู เป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปประกวด Yamaha Asian Beat ในระดับอาเซียนที่อินโดนีเซีย ได้รางวัล Best Performance
3) 1 มิถุนายน 2548 วง “มโหฬาร” ชนะเลิศการประกวดดนตรีเยาวชน Music For The Young ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี จัดโดยห้างสรรพสินค้า แฟชั่น ไอส์แลนด์
4) นายธนกฤต พานิชวิทย์ (ว่าน) ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้ายในการประกวดร้องเพลง UBC Acadamy Fantasia จากผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้นกว่า 7,000 คนจากทั่วประเทศ
5) 19 มิถุนายน 2548 วง “Contem Postic” ชนะเลิศการประกวดดนตรี Overdrive Instrumental Band Contest 2005 ครั้งที่ 1 พร้อมกับที่นายจักรพล คงมั่ง ได้รับรางวัลมือเบสยอดเยี่ยม
6) 26 กรกฎาคม 2548 วง “ บันได ” ชนะเลิศการประกวดดนตรีในรายการ Unplug Turn Pro ได้รับถ้วยรางวัลจากนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร