พ.ศ.2549

1) 19 สิงหาคม 2549 วง “ ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดดนตรีระดับอุดมศึกษา “University Music Challenge 2006” ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2549

2) วง “จอหงวน” ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรี KU Music Contest จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์