พ.ศ. 2538

1) วง 813 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Nescafe Music Festival
2) วง 813 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Thailand Coke Music Awards 1994
3) วง จันทร์จ๋า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโฟล์คซอง Thailand Coke Music Awards 1994 (MCC Hall The Mall บางกะปิ)