พ.ศ. 25391) วง Music Department ชนะเลิศ การประกวดดนตรี Nescafe Music Festival ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2) วง Music Department ชนะเลิศ การประกวดดนตรี Thailand Coke Music Awards 1995 ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว