แสงแห่งจันทร์ บรรจง บรรเจิดจ้างานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของอาจารย์บรรจง ชลวิโรจน์ บุคคลที่มีคุณูปการต่อชาวดนตรีจันทรเกษมเป็นอย่างยิ่งท่านหนึ่ง ก็ผ่านไปแล้วเมื่อ 8 ตุลาคม ท่ามกลางวิกฤติน้ำท่วม แต่พวกเราก็เดินหน้าจัดโดยไม่ยอมล้มเลิก..แม้ว่าจำนวนผู้ที่มาร่วมงานจะน้อยกว่าที่เราตั้งเป้าไว้ แต่คุณค่าทางความรู้สึก คุณค่าทางจิตใจที่อาจารย์บรรจงได้รับจากพวกเรานั้น คิดว่าไม่ได้น้อย..ขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดี โดยเฉพาะคนที่เดินทางมาไกล..ขอบคุณสำหรับความตั้งใจทำสิ่งดีๆเพื่อมอบให้แก่อาจารย์บรรจง..ภูมิใจและชื่นชมในสปิริตของชาว “ดนตรีจันทรเกษม” ด้วยใจจริง