เปิดลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานฯ ต้องลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานฯโดยเข้าลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์ http://web.chandra.ac.th/banthid/ ทั้งนี้ภายใน 26 พฤษภาคม 2557

แสดงความคิดเห็น: