ร่วมสัมมนาทำความรู้จักกับ “ฮาร์โมนี” ให้มากยิ่งขึ้น กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ร.ต.ประทีป นพกิจ (นักเรียบเรียงจากกองดุริยางค์ทหารอากาศ)
ด้วยสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดงานสัมมนาทางดนตรีในหัวข้อ “เพลงจะดี ฮาร์โมนีต้องโดน” โดยจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา. 12:0016:00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากท่านวิทยากรผู้มากประสบการณ์
ในการนี้ คณะผู้จัดจึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์กับเรา
สามารถสำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทร 0971648558 (ต่อ)
* เข้าร่วมสัมมนาฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

แสดงความคิดเห็น: