ด้วยสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ PERFECT PITCH ฝึกได้จริงหรือ ?  ” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 12.0016.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากท่านวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ในการนี้ คณะผู้จัดจึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์กับเรา สามารถสำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทร 0970722193
** เข้าร่วมสัมมนาฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย **

แสดงความคิดเห็น: