ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา “ธุรกิจเพลงไทยยุค 4.0” โดย คุณปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี (พี่พาย) เจ้าของบริษัทฟังใจ

ด้วยสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ธุรกิจเพลงไทยยุค 4.0” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 13.0016.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากท่านวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ในการนี้ คณะผู้จัดจึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์กับเรา สามารถสำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทร 095781-2723
** ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย **

แสดงความคิดเห็น: