ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา “เส้นทางการเป็นโปรดิวเซอร์เพลงมืออาชีพ” โดย คุณดนัย ธงสินธุศักดิ์ (ดาโน่) ผู้ที่อยู่เบื้องหลังผลงานของ Sweet mullet, Retrospect, Klear, SixCE, The mousses และอีกมากมาย ด้วยสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางการเป็นโปรดิวเซอร์เพลงมืออาชีพ” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 12.3017.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากท่านวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ในการนี้ คณะผู้จัดจึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์กับเรา สามารถสำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทร 098 294 5155
**** ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ****

แสดงความคิดเห็น: