ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา“การบริหารงานดนตรีบน Social Media” โดยโปรดิวเซอร์จาก Madpuppet Studio ที่มียอดวิวกว่า70ล้านครั้ง

ด้วยสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรจันทรเกษม ได้จัดงานสัมนาในหัวข้อ “การบริหารงานดนตรีบน Social Media” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 12.0016.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ความรู้ด้านการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นตอนการนำไปสู่การสร้างรายได้จากโซเชี่ยลมีเดีย

ในการนี้ คณะผู้จัด ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมนาดังกล่าว สามารถสำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทร 0990967842 หรือ Inbox ที่เฟสบุ้ค Tanapat Jeamrattanasakul หรือ อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. **** ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย ****

แสดงความคิดเห็น: