ขอเชิญผู้ที่มีอาชีพด้านดนตรี, ศึกษาด้านดนตรี และผู้ที่สนใจในเรื่องดนตรี เข้าร่วมสัมมนา “การเปลี่ยนแปลงของวงการเพลงไทย”
โดย 3 วิทยากรคุณภาพ คุณฟองเบียร์ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม, คุณนอ นรเทพ มาแสง, คุณเจี๊ยบ วรรธนา วีรยวรรธน
ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 13.0015.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาละยราชภัฏจันทรเกษม
ไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ที่ อรรณพ 0918948371, อโรชา 0802916328

 

แสดงความคิดเห็น: