อบรมการใช้โปรแกรมดนตรีเบื้องต้น, การบันทึกเสียง, การทำเพลงด้วยคอมพิวเตอร์, ถาม-ตอบทุกคำถามที่อยากรู้
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 09.0017.00 น. ณ สาขาวิชาดนตรีสากล อาคารมานิจชุมสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยวิทยากร : อาจารย์กฤตธรรม ขาวแจ้ง และ อาจารย์วุฑฒิชา เครือเนียม
สนใจติดต่อ 0864126899 และ http://music.chandra.ac.th/index.php/201109-2414-2754/3/1128-daw-digital-audio-workstation#1265

แสดงความคิดเห็น: