สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญน้องๆ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 16 - 25 ปี ส่งผลงานสร้างสรรค์บทเพลง สปอตโทรทัศน์ และสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ร่วมต้านทุจริต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า500,000 บาท

กำหนดการและการส่งผลงานร่วมประกวดในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี6

  • ส่งผลงานด้วยตนเองที่โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย กองประชาสัมพันธ์ : วันนี้ - 15 สิงหาคม 2557
  • ตัดสินผลงานที่ผ่านการคัดเลือก : 22 สิงหาคม 2557
  • ประกาศชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก และให้ร่วมโหวต : 25 — 29 สิงหาคม2557
  • พิธีประกาศผล มอบรางวัลและเกียรติบัตร : กันยายน 2557


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น: