สาขาวิชาดนตรีสากลจันทรเกษม จัดให้มีงานต้นกล้าดนตรีจันทรเกษม ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสที่ 26–วันศุกร์ที่ 27มิถุนายน 2557 นี้ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการเรียน ดนตรีสากล ได้เข้าใจถึงการเรียนการสอนดนตรี การใช้งานอุปกรณ์ทางดนตรีและห้องบันทึกภาพ ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัครเข้าอบรม ได้ในกระทู้นี้ หรือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 083320-4995

แสดงความคิดเห็น: