ภาค1 : Sibelius3
 
ภาค2 : Sibelius4
1. การตั้งเสียง_ Setup Sound
2. การเปิดสกอร์เพลง (Open)
3. การเก็บงาน (Save)
4. การออกจากโปรแกรม (Exit)
5. การสร้างสกอร์ใหม่
6. การเขียนโน้ต
7. คำสั่งในเมนู Edit — Undo — REDO — Undo History — Redo History
8. การ copy
9. การไปยังห้องและหน้าสกอร์ อย่างรวดเร็ว_Go to bar and Go to page
10. การใส่เครื่องหมาย Tie และ Slur
11. การเปลี่ยน Time signature — Key signature — Clef
12. การเปลี่ยนระดับเสียง Transpose
13. การเขียนโน้ตสามพยางค์
14. การใส่คอร์ด และเนื้อเพลง (Chord & Lyrics)
15. การเพิ่มเครื่องดนตรีเข้าไปใน Score
16. การเปลี่ยนหัวโน้ต
17. การใส่เครื่องหมายเล่นซ้ำ
18. การเขียนโน้ตแบบอิสระ
19. การแก้ไขรูปแบบตัวอักษร
20. การเขียนโน้ตเพลง Chant ที่ไม่มีหางและจังหวะไม่แน่นอน