กำหนดการรับนักศึกษา รอบ 2 และภาคนอกเวลาราชการ
ภาคปกติ (รับตรง) ครั้งที่ 2 และภาคนอกเวลาราชการ
ลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานฯ ต้องลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานฯโดยเข้าลงทะเบียน ภายใน 26 พฤษภาคม 2557

กระทู้ล่าสุด

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

เรื่องราวล่าสุด

copyright@2011 Western Music Program, Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved
สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0 2942 6900 - 99 ต่อ 1970, 1975