ดนตรีสากลจันทรเกษม

 
jextensions.com
เผยแพร่เมื่อ 26/10/2558
semina2015 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การผลิตผลงานดนตรีทางเชิงพาณิชย์พบกับ คุณคชภัค ผลธนโชติ และ คุณทนง แซ่เฮ็งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00-16:00 น.ณ...
เผยแพร่เมื่อ 03/06/2558
2015-music-summer-campประชาสัมพันธ์" โรงเรียนดนตรี หลักสูตรระยะสั้น"...
เผยแพร่เมื่อ 02/06/2558
music-software-for-learning สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม...

copyright@2011 Western Music Program, Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0 2942 6900 - 99 ต่อ 1970, 1975