ดนตรีสากลจันทรเกษม

 
  • “Mission to the Moon – การประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ”
  • งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจำปี 2559
jextensions.com
เผยแพร่เมื่อ 07/06/2559
mission-to-the-moon การประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559“Mission to the Moon”...
เผยแพร่เมื่อ 26/10/2558
semina2015 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การผลิตผลงานดนตรีทางเชิงพาณิชย์พบกับ คุณคชภัค ผลธนโชติ และ คุณทนง แซ่เฮ็งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00-16:00 น.ณ...
เผยแพร่เมื่อ 03/06/2558
2015-music-summer-campประชาสัมพันธ์" โรงเรียนดนตรี หลักสูตรระยะสั้น"...

copyright@2011 Western Music Program, Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0 2942 6900 - 99 ต่อ 1970, 1975