ดนตรีสากลจันทรเกษม

 
jextensions.com
เผยแพร่เมื่อ 03/06/2558
2015-music-summer-campประชาสัมพันธ์" โรงเรียนดนตรี หลักสูตรระยะสั้น"...
เผยแพร่เมื่อ 02/06/2558
music-software-for-learning สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม...
เผยแพร่เมื่อ 23/05/2558
2015-wtmu-seedใครจะเข้าร่วมชายคาเดียวกันกับพวกเรา เชิญมาสนุกและได้ความรู้กัน ปีนี้มีกิจกรรมดีๆในงานเยอะครับ...

copyright@2011 Western Music Program, Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0 2942 6900 - 99 ต่อ 1970, 1975